Екипът на НОРК ООД ще подпомогне цялостното разработване на конкретните проектни идеи, създаването на партньорски отношения, изготвянето на формулярите за кандидатстване, финансовите параметри и последващото управление и изпълнение на проектните дейности на частните и общинските проекти по Европейските Програми.

 Времето на клиентите ни е изключително ценно, затова водеща цел е да улесним максимално процеса от подготовката на проекта до неговата реализация.